THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐỢT 1, NĂM 2019 29 tháng 11, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ ngành CNSH,đợt 1 năm 2019. Tổng chỉ tiêu là 19 với 02 môn thi: Sinh học và Di truyền học. Thời gian ôn thi và thi tuyển dự tính lần lượt là tháng 3 và tháng 4 năm 2019. Đối tượng dự tuyển đa dạng, bao gồm các chuyên ngành Sinh học, Nông học, Lâm học, Khoa học môi trường, Sư phạm sinh học,...Các môn học bổ sung và chi tiết xin xem chi tiết trong Thông báo.

Đọc tiếp
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG CỦA VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP 30 tháng 10, 2018

Xây dựng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp trở thành Viện đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ sinh học lâm nghiệp. Xây dựng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp tiên tiến, hiện đại, đạt trình độ ngang tầm các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ sinh hoc lâm nghiệp, từ đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành nông-lâm nghiệp, góp phần phát triển nông-lâm nghiệp bền vững, phục vụ yêu...

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 30 tháng 10, 2018

Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học có phẩm chất đạo đức tốt; có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích và đánh giá vấn đề; có năng lực nghiên cứu khoa học và có khả năng tiếp cận, ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học mới vào thực tiễn nghề nghiệp

Đọc tiếp
Tổng kết và khen thưởng Sinh viên K59 có nhiều thành tích trong hoạt động Văn - Thể, Đoàn, Hội năm học 2017-2018 5 tháng 7, 2018

Chiều 04/7/2018, Ban Văn-Thể, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Tổng kết công tác Văn - Thể năm học 2017-2018 và khen thưởng các sinh viên K59 có nhiều thành tích trong hoạt động Văn - Thể, Đoàn, Hội.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 4 of 167 kết quả.
của 42