TỌA ĐÀM: TUỔI TRẺ VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP KHÁT VỌNG, ĐAM MÊ NCKH VÀ KHỞI NGHIỆP 17 tháng 5, 2019

Thực hiện Thông báo kết luận số 826/TB-ĐHLN-KHCN ngày 25/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Tuần lễ NCKH sinh viên năm 2018-2019. Vào 19:30, ngày 16/5/2019, tại Hội trường D của Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện CNSH Lâm nghiệp đã tổ chức buổi tọa đàm về Tuổi trẻ Đại học Lâm nghiệp với Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề: Tuổi trẻ Viện CNSH Lâm nghiệp với khát vọng, đam mê NCKH và khởi nghiệp.

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THÚ Y BẬC ĐẠI HỌC 29 tháng 3, 2019

Chương trình đào tạo ngành Thú ý đào tạo Bác sỹ thú y có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội về lĩnh vực thú y; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, năng động, sáng tạo; và khả năng hội nhập quốc tế.

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNSH BẬC ĐẠI HỌC 29 tháng 3, 2019

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, có ý thức và khả năng nâng cao kiến thức chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, năng động; và khả năng hội nhập quốc tế.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 4 of 173 kết quả.
của 44