GIỐNG LAN KIM TUYẾN 11 tháng 4, 2017

Nhận cung cấp giống Lan Kim Tuyến nuôi cấy mô với số lượng lớn. Liện hệ Bà Thơ Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp số điện thoai: 0973.954.911

Đọc tiếp
Cây Ba kích tím nuôi cấy mô 2 tháng 11, 2016

Mã số: 0014523

Đọc tiếp