Thông tin tuyển dụng của Viện Dược liệu 2 tháng 4, 2021

Viện Dược liệu gửi thông báo tuyển dụng nhiều vị trí việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành CNSH. Thông tin chi tiết về hồ sơ, thời gian nộp và hình thức tuyển dụng được mô tả chi tiết trong thông báo. Chúc các bạn cựu sinh viên ngành CNSH của Viện CNSH Lâm nghiệp tìm được vị trí việc làm phù hợp và tiếp tục phát triển trong lĩnh vực chuyên môn.

Đọc tiếp
CỰU SINH VIÊN NGÀNH CNSH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 30 tháng 5, 2019

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp (CNSHLN) được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Giống & Công nghệ sinh học và Bộ môn Sinh học. Năm 2017, Viện được Nhà trường giao thêm quản lý 02 ngành học là ngành Chăn nuôi và Thú y bên cạnh ngành Công nghệ sinh học được mở từ 2005. Viện CNSHLN là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài...

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THÚ Y BẬC ĐẠI HỌC 29 tháng 3, 2019

Chương trình đào tạo ngành Thú ý đào tạo Bác sỹ thú y có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội về lĩnh vực thú y; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, năng động, sáng tạo; và khả năng hội nhập quốc tế.

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNSH BẬC ĐẠI HỌC 29 tháng 3, 2019

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, có ý thức và khả năng nâng cao kiến thức chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, năng động; và khả năng hội nhập quốc tế.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 44 kết quả.
của 5