HỌC BỔNG TIẾN SỸ TẠI SINGAPORE 25 tháng 12, 2017

Two 4-year Ph.D. student positions in Systems Biology at Nanyang Technological University, School of Biological Sciences, Singapore

Đọc tiếp
Thông báo số: 870/TB-ĐHLN-TCKT ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên 23 tháng 5, 2017

Miễn, giảm học phí cho sinh viên kỹ 2 năm học 2016 - 2017

Đọc tiếp
Công văn số 823/TB-ĐHLN-CT&CTSV thông báo Về việc sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc đợt 2, năm học 2016 - 2017 17 tháng 5, 2017

Thông báo Về việc sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc đợt 2, năm học 2016 - 2017

Đọc tiếp
Nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2016-2017 10 tháng 5, 2017

Thực hiện thông báo số 590/TB-ĐHLN-KHCN ngày10/4/2017 về việc tổ chức nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2016-2017. Ngày 04/5/2017, tại Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành tổ chức đánh giá nghiệm thu các chuyên đề NCKH sinh viên

Đọc tiếp
Công văn Về việc Xét giải thưởng, học bổng KOVA năm 2017 8 tháng 5, 2017

Công văn số 699/ĐHLN-CTCTSV ngày 28 tháng 5 năm 2017 V/v xét giải thưởng, học bổng KOVA năm 2017.

Đọc tiếp