PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC

13 tháng 4, 2017

GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC

- Địa điểm: Phòng 216, A3, Viện CNSH Lâm nghiệp

- Cơ quan quản lý: Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng

- Chức năng:

+ Phục vụ đào tạo (giảng dạy thực hành) các môn Sinh học, Tế bào học, Nguyên lý sinh học thực vật cho Chương trình chuẩn và tiên tiến, một số môn học khác khi có lịch yêu cầu.

+ Phục vụ nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến khoa học sự sống như: tế bào, nhiễm sắc thể, một số chức năng sinh lý của thực vật.

- Dụng cụ trang thiết bị nghiên cứu:

          + Các loại kính hiển vi Olympus hiện đại

          + Các kính hiển vi soi nổi

          + Các kính hiển vi kết nối máy tính

          + Các loại tiêu bản phục vụ giảng dạy

          + Các thiết bị dụng cụ khác phục vụ giảng dạy và nghiên cứu

Kính hiển vi Olympus

Các tiêu bản hiển vi


Chia sẻ