Đề tài cấp Tỉnh

12 tháng 4, 2017

1. Nghiên cứu lựa chọn tập đoàn cây trồng rừng cho các huyện Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đề tài cấp tỉnh Hà Giang. Thời gian thực hiện: 2008 – 2009.

2. Điều tra hệ thực vật và thảm thực vật rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hoà Bình. Dự án Ngọc Sơn – Ngổ Luông, FFI. Thời gian thực hiện: T12/2007 – T3/2008.

3. Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học tỉnh Ninh Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Thời gian thực hiện: 2011-2012.


Chia sẻ