PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM

13 tháng 4, 2017

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM

Trực thuộc Bộ môn Công nghệ tế bào.

1. Các hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

1) Nghiên cứu tạo giống gốc và nhân giống nấm ăn, nấm dược liệu.

2) Nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu.

3) Chuyển giao công nghệ tạo giống gốc và nhân giống nấm ăn, nấm dược liệu.

4) Chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu.

2. Các loại nấm đã nghiên cứu tạo giống gốc và nhân giống thành công:

            + Nấm Lim xanh;

+ Nấm Linh Chi đỏ;

+ Nấm Linh Chi cổ cò;

+ Nấm Hoàng đế;

+ Nấm sò (Sò trắng, Sò tím, Sò nâu, Sò xanh, Sò vàng)

+ Nấm Mỡ (Nấm mỡ trắng, nấm Mỡ nâu);

+ Nấm Rơm;

+ Mộc nhĩ;

+ Nấm Đùi gà;

+ Nấm Sò hương;

+ Nấm trà tân;

+ Nấm hương;

+ Nấm Tùng nhung;

+ Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris);

3. Các loại nấm đã nghiên cứu thành công kỹ thuật nuôi trồng:

+ Nấm Lim xanh;

+ Nấm Linh Chi đỏ;

+ Nấm Linh Chi cổ cò;

+ Nấm Hoàng đế;

+ Nấm sò (Sò trắng, Sò tím, Sò nâu, Sò xanh, Sò vàng)

+ Nấm Mỡ (Nấm mỡ trắng, nấm Mỡ nâu);

+ Nấm Rơm;

+ Mộc nhĩ;

+ Nấm Đùi gà;

+ Nấm Sò hương;

+ Nấm trà tân;

+ Nấm hương;

+ Nấm Tùng nhung;

+ Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris);

4. Thành tích nổi bật

1) Năm học 2013 - 2014: 01 nhóm sinh viên nghiên cứu đạt giải Nhất cấp trường về Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris);

2) Năm 2014: 01 nhóm sinh viên nghiên cứu đạt giải Nhì giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014, về Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris);

3) Năm học 2015 - 2016: 01 nhóm sinh viên nghiên cứu đạt giải Ba cấp trường về Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng nấm Linh chi trên thân cây gỗ;

4) Năm 2016: 01 nhóm sinh viên nghiên cứu đạt giải Nhì trong Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học, cao đẳng khối Nông - Lâm - ngư - Thủy lợi Toàn quốc lần thứ VII, về Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng nấm Lim xanh.

5) Năm học 2011- 2012: 01 nhóm sinh viên nghiên cứu đạt giải Khuyến khích cấp trường về Nghiên cứu tạo giống và nuôi trồng nấm Đùi gà.

5. Hình ảnh đại diện

   

 

 

 

 


Chia sẻ