CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 30 tháng 10, 2018

Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học có phẩm chất đạo đức tốt; có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích và đánh giá vấn đề; có năng...

Đọc tiếp
Tổng kết và khen thưởng Sinh viên K59 có nhiều thành tích trong hoạt động Văn - Thể, Đoàn, Hội năm học 2017-2018 5 tháng 7, 2018

Chiều 04/7/2018, Ban Văn-Thể, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Tổng kết công tác Văn - Thể năm học 2017-2018 và khen thưởng các sinh viên K59 có nhiều thành tích...

Đọc tiếp