Đề tài Cấp Bộ:

2 tháng 11, 2016

 

  1. Nghiên cứu tạo cây con Song mật (Calamus platyacanthus Warb. Ex Becc) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Cấp Bộ, Thời gian thực hiện: 2008-2011. Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thị Huệ.
  2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng loài Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) để làm dược liệu ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Cấp Bộ, Thời gian thực hiện: 2008-2011. Chủ nhiệm: ThS. Phùng Văn Phê.
  3. Nghiên cứu phát triển giống Mây (Calamus simplicifolius) đã được tuyển chọn ở Trung Quốc cho một số tỉnh miền Bắc – Việt Nam. Cấp Bộ, Thời gian thực hiện: 2009-2011. Chủ nhiệm: TS. Bùi Văn Thắng.
  4. Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Trẩu (Vernicia montana) bổ sung để cung cấp gỗ nguyên liệu phục vụ trồng rừng Tây Bắc. Cấp Bộ, Thời gian thực hiện: 2008-2011. Chủ nhiệm: ThS. Hồ Văn Giảng.
  5. Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và kỹ thuật gây trồng loài Đinh đũa (Stereospermum colaris) phục vụ cho trồng rừng kinh doanh gỗ lớn. Cấp Bộ, Thời gian thực hiện: 2012 -2016. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Vũ Thơ.

Chia sẻ