Đông trùng Hạ thảo - Viện Công nghệ sinh học, Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam 11 tháng 4, 2017

Nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) là loại thượng dược quý, được nghiên cứu nuôi trồng thành công trên cơ chất hữu cơ hoàn toàn từ thiên nhiên tại phòng thí nghiệm Công nghệ sinh...

Đọc tiếp
MÔ HÌNH NUÔI NẤM HƯƠNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP 11 tháng 4, 2017

Mô hình nuôi trồng nấm hương công nghệ cao tại Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp