TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

14 tháng 4, 2017

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(Centrer for Consultancy and technology Transfer)

1. Thời gian thành lập

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ được thành lập và chính thức hoạt động cùng với viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp ngày 06/02/2013.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham gia thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng kiến thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Khai thác và phối hợp triển khai các dự án khoa học công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Viện CNSH Lâm nghiệp;

- Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các bộ môn thực hiện các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ;

- Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế khi có nhu cầu;

- Tổ chức và thực hiện các dịch vụ đào tạo ngắn hạn và kỹ năng mềm cho sinh viên tại trường Đại học Lâm nghiệp và các đối tượng khác quan tâm;

- Quy hoạch xây dựng tổ chức và phát triển đội ngũ của trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

3. Danh sách cán bộ

­­

TT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Điện thoại

Email

1

KS. Kiều Văn Thịnh

GĐ TT, GV

0934.448.046

thinhgcn@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Xuân Nam

KS

0989.267.633

xuannamvfu@gmail.com

3

TS. Đào Ngọc Chương

KS

0985.734.484

daongocchuong.cln@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Văn Thanh

KS

0982.947.335

 nguyenvanthanhcr@gmail.com

5

KS. Hà Thanh Tùng

KS

0968.992.111

hatungth@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thế Hưởng

KS

0973.189.072

 Nguyenthehuong06@gmail.com

7

Nguyễn Thị Nga

NV

0989.689.113

 

8

ThS. Nguyễn Thị Thơ

KS

0973.746.916

 

9

KS. Nguyễn Thị Thu

KTV

0168.527.3819

 

10

KS. Nguyễn Thị Huyền

KTV

0169.512.2249

 

  


Chia sẻ