TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

14 tháng 4, 2017

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(Centrer for Consultancy and technology Transfer)

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

PGS.TS. VŨ QUANG NAM, 1975

Trưởng Bộ môn

Quê quán: Chương Mỹ - Hà Nội

Giảng viên/viên chức từ năm 1998 tới nay

Tiến sĩ: 2011 tại Hà Lan và Trung Quốc

PGS: 2015

Chuyên môn: Sinh học/Thực vật học

Địa chỉ: 138, Tổ 7, Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ,

Hà Nội

DĐ: 0984.622.611

Email: namvq@vnuf.edu.vn; namvq1975@gmail.com

ThS. NGUYỄN VĂN THANH, 1975

Kỹ sư từ 2018

Quê quán: Ân Thi – Hưng Yên

Thạc sĩ: Năm 2005

Chuyên môn: Lâm sinh

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

DĐ: 0982947335

Email: thanhnv@vnuf.edu.vn

Thời gian thành lập

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ được thành lập và chính thức hoạt động cùng với viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp ngày 06/02/2013.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp, đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật.

 

GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Giảng dạy:

-  Tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành các môn học hệ đại học: Thực vật học, Hình thái và phân loại thực vật.

-  Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Hướng nghiên cứu chính:

- Đa dạng sinh học thực vật;

- Tài nguyên rừng và Lâm sản ngoài gỗ;

- Bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen thực vật;

- Quản lý rừng bền vững, phát triển du lịch sinh thái;

- Chọn giống, nhân giống cây trồng và phục hồi rừng.

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Văn phòng Trung tâm tại phòng 211, nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp.     

 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Đến nay Trung tâm đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và các đề tài, dự án tại các địa phương. Đã công bố được hàng chục bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Trung tâm thường hợp tác triển khai các nghiên cứu với một số Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, một số viện nghiên cứu như Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp nhiệt đới, v.v.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM

          Xây dựng Trung tâm thành một tập thể đoàn kết, phát triển; mạnh về chuyên môn, giỏi về hợp tác nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

 


Chia sẻ