BỘ MÔN CÔNG NGHỆ GEN VÀ DI TRUYỀN PHÂN TỬ (Dept. of molecular genetics and gene technology)

10 tháng 10, 2016

LỊCH SỬ BỘ MÔN

Bộ môn  Công nghệ gen và di truyền phân tử (Dept. of molecular genetics and gene technology) được thành lập và chính thức hoạt động cùng với viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp ngày 06/02/2013. Theo thời gian, Bộ môn bổ sung cán bộ giảng dạy và nghiên cứu được đào tạo bài bản và tiên tiến. Đến nay, Bộ môn có sáu cán bộ là giảng viên và nghiên cứu viên chính thức. Năm 2015 là năm đặc biệt khi bộ môn được giao triển khai hai đề tài Công nghệ sinh học trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2015-2020.

ĐÀO TẠO

 • Bộ môn Công nghệ gen và Di truyền phân tử là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý và giảng dạy những môn học do Bộ môn quản lý (Di truyền học; Cơ sở di truyền của chọn tạo giống; Công nghệ gen; Chẩn đoán bệnh phân tử; Ứng dụng công nghệ sinh học trong Nông lâm nghiệp; Công nghệ Omics; Tin sinh học; Tiếng Anh chuyên ngành CNSH).
 • Bộ môn đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học làm các chuyên đề nghiên cứu khoa học, luận văn và luận án tốt nghiệp.

NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HIỆN TẠI

Triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực:  Sinh học phân tử; Phân lập gen, biểu hiện gen, chức năng gen, thư viện gen, lập bản đồ gen; Chọn tạo Giống cây lâm nghiệp bằng chỉ thị phân tử, chuyển gen, gây đột biến thực nghiệm; Nghiên cứu phát triển và ứng dụng di truyền phân tử phục vụ chọn tạo giống cây lâm nghiệp; Phân tích đa dạng di truyền, quan hệ di truyền, phân loại, giám định sinh vật bằng các kỹ thuật sinh học phân tử; Chẩn đoán bệnh bằng kỹ thuật sinh học phân tử; Sản xuất các chất có hoạt tính sinh học trên cơ sở ADN tái tổ hợp;

Những nghiên cứu hiện tại

 • Nghiên cứu phân lập, biểu hiện các gen mục tiêu có khả năng ứng dụng cao trong nông lâm nghiệp, y-dược, công nghiệp chế biến thực phẩm và bảo vệ môi trường.
 • Xây dựng thư viện gen, bản đồ gen.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu ADN mã vạch (DNA barcode) cho các loài sinh vật.
 • Phân tích đa dạng di truyền, quan hệ di truyền, phân loại, giám định sinh vật bằng các kỹ thuật sinh học phân tử.
 • Chọn tạo Giống cây trồng, vật nuôi bằng chỉ thị phân tử, chuyển gen, gây đột biến thực nghiệm.
 • Chẩn đoán bệnh cây trồng, vật nuôi bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

THÀNH TỊU ĐẠT ĐƯỢC

 • Bộ môn hướng dẫn thành công nhiều sinh viên đại học và thạc sỹ; đang tham gia hướng dẫn bậc tiến sỹ.
 • Bộ môn đang chủ trì thực hiện 02 đề tài trọng điểm cấp nhà nước: 1) Thực hiện thực nghiệm và tin sinh để lập ra cơ sở dữ liệu DNA barcoding cho cây rừng Việt Nam.; 2) Chuyển gen tạo khả năng cây Xoan sinh trưởng nhanh.
 • Bộ môn đã xuất bản được khoảng 100 bài báo khoa học các loại. Cán bộ của bộ môn đã tham gia nhiều hội nghị khoa học sinh học quốc gia và quốc tế.

THÔNG TIN CÁN BỘ

1. TS. Lê Thọ Sơn

Email: sonacademiasinica@gmail.com

Điện thoại: 0164-954-5586

Địa chỉ liên hệ: trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ chế phân tử của sự sống.

 

Đào tạo

 • Đại học: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, 1996-2000
 • Thạc sỹ: viện Khoa học và công nghệ Gwanju, Hàn Quốc, 2004-2006
 • Tiến sỹ: Đại học Hanyang, Hàn Quốc, 2007-2011

Bài báo tiêu biểu

 • Le Tho Son, et al. DHS-21, a decarbonyl/ L-xylulose reductase (DCXR) ortholog, regulates longevity and reproduction in Caenorhabditis elegans. FEBs Letters 585 (2011) 1310-1316.
 • Lê Thọ Sơn. Caenorhabditis elegans, a model organism for molecular biology. Vietnamese Journal of Science (ISSN: 2374-8664). (2015) .

2. TS. Nguyễn Văn Phong

Email: nv.phongfuv10@gmail.com

Điện thoại: 096-7-696-499

Địa chỉ liên hệ: trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn

 

 

Nhân giống in vitro, giâm hom các loài cây dược liệu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp; lai tạo giống mới, chiết ghép cây ăn quả và cây rừng; phân lập, biểu hiện và chức năng các gen mục tiêu có khả năng ứng dụng trong lâm nông nghiệp, y-dược, công nghiệp chế biến thực phẩm và bảo vệ môi trường; tạo giống cây trồng chuyển gen; đánh giá đa dạng di truyền, phân loại tài nguyên sinh vật bằng các kỹ thuật sinh học phân tử.

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, 1996-2000
 • Thạc sỹ: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, 2007-2009
 • Tiến sỹ: Đại học Jilin, Trung Quốc, 2000-2014

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Đang chủ trì 01 dự án trọng điểm cấp quốc gia; đã tham gia và chủ trì 05 dự án cấp nhà nước và bộ khác.
 • Nhân giống thông caribê bằng phương pháp in vitro (2014). Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp.
 • Ảnh hưởng của một số nhân tố tới hiệu xuất chuyển gen GmMYB12A ở cây Đậu tương (2014). Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp.

3. TS. Bùi Mai Hương

Email: thohuongminh21@gmail.com

Điện thoại: 096-7-203-656

Địa chỉ liên hệ: trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn

Di truyền phân tử (Molecular genetics)

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sỹ: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Tiến sỹ: Viện Di truyền thực vật và nghiên cứu cây mùa màng (Leibniz Institute of plant genetics and crop plant research (IPK), Và Trường Đại học Halle, Cộng hòa liên bang Đức.

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Luận văn tiến sỹ: EFFECTOR OF TRANSCRIPTION (ET): Novel epigenetic regulators of reproduction are involved in DNA-methylation.
 • Phân loại hai loài trà hoa vàng của Việt Nam bằng phương pháp phân tử (2016). Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. ISSN 0866-7020.

4. PGS. TS. Hà Văn Huân (kiêm giảng)

Email: hvhuanbiotech@gmail.com

Điện thoại: 012-23-441-300

Địa chỉ liên hệ: trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn

Công nghệ gen, Sinh học phân tử, Tin sinh

 

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sỹ: Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Tiến sỹ: Đại học Khoa học Công nghệ Thượng Hải, Trung Quốc

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Chủ trì và tham gia các đề tài NCKH: 12 Đề tài các cấp (Nhà nước, Bộ, Tỉnh và Cơ sở)
 • Công bố: Trên 50 bài báo trong các Tạp chí, Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế
 • Sản phẩm tiêu biểu: Phần mềm cơ sở dữ liệu DNA Việt nam (www.dnabank.vn)

5. Th.S. Nguyễn Văn Thanh

 • Giảng viên.
 • Đang là nghiên cứu sinh ở Úc.

6. Th.S. Hà Bích Hồng

 • Giảng viên.
 • Đang là nghiên cứu sinh ở Đức.

 


Chia sẻ