PGS. TS. Nguyễn Văn Việt 9 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Viện trưởng, Giảng viên cao cấp; Chuyên môn: Công nghệ tế bào thực vật; Email: vietnv@vnuf.edu.vn Đọc tiếp

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm 9 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Công nghệ tế bào thực vật, Công nghệ nấm ăn và nấm dược liệu; Email: gamnth@vnuf.edu.vn Đọc tiếp

Đọc tiếp
ThS. Đoàn Thị Thu Hương 9 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ sư; Chuyên môn: Công nghệ tế bào thực vật; Email: sonlt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Thị Huyền 9 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Sinh học tế bào thực vật; Email: huyenbiovfu@gmail.com

Đọc tiếp