PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ VI SINH HÓA SINH

18 tháng 4, 2017

GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VI SINH HÓA SINH

I. Địa điểm: Phòng 216, A3, Viện CNSH Lâm nghiệp

II. Chức năng:

          + Phục vụ đào tạo (giảng dạy thực hành) các môn thuộc Bộ môn Công nghệ Vi sinh Hóa sinh quản lý như: Công nghệ Vi sinh, Hóa sinh đại cương, Hóa sinh trao đổi chất, ... một số môn học khác khi có lịch yêu cầu.

          + Phục vụ cho nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên; Là nơi để sinh viên thực hiện các thí nghiệm của khóa luận tốt nghiệp, ...

III. Các trang thiết bị chính:

1. Tủ cấy an toàn sinh học; 2. Tủ ấm nuôi cấy vi sinh vật; 3. Tủ  nuôi lắc ổn nhiệt; 4. Tủ sấy Memmert; 5. Tủ hút; 6. Máy quang phổ soi màu; 7. Máy siêu âm; 8. Máy ly tâm; 9. Máy Vortex; 10. Máy đo PH; 11. Máy lắc; 12. Kính hiển vi quang học Olympus; 13. Kính hiển vi quang học kết nối máy tính; 14. Máy cất đạm Kjeldahl

15. Bộ phá mẫu Kjeldahl; 16. Máy đo COD, BOD; 17. Máy chưng cất lôi cuốn hơi nước; 18. Lò vi sóng; 18. Bếp hồng ngoại; 20. Bếp từ; 21. Lò vi sóng; 22. Tủ lạnh

IV. Một số hình ảnh máy móc và hoạt động nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

Máy ly tâm

Máy lắc

Bộ phá mẫu Kjeldahl

Máy cất đạm Kjeldahl

Tủ lưu trữ mẫu vi sinh vật và và môi trường nuôi cấy

Tủ nuôi cấy vi sinh vật

Tủ hút

Máy quang phổ soi màu

Tủ ấm nuôi vi sinh vật

Tủ sấy Memmert

Kính hiển vi quang học Olympus

Các hoạt động nghiên cứu của sinh viên trong phòng thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ