THÔNG BÁO BÁN MỘT SỐ GIỐNG CÂY NUÔI CẤY MÔ CHẤT LƯỢNG CAO 8 tháng 8, 2017

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp kính gửi báo giống cây nuôi cấy mô giảm giá tới quý khách hàng

Đọc tiếp
GIỐNG DÂU TÂY NUÔI CẤY MÔ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP 11 tháng 4, 2017

Dâu tây nuôi cấy mô nhận đặt hàng với số lượng lớn, giá cả cạnh tranh. Vui lòng liên hệ số điện thoại Bà Khuất Thị Hải Ninh SĐT: 0914852258; email: khuatthihaininh@gmail.com

Đọc tiếp