PGS. TS. Hoàng Vũ Thơ 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp; Chuyên môn: Chọn tạo giống cây lâm nghiệp, bảo tồn và phát triển lâm nghiệp bền vững, Đánh giá đa dạng di truyền và bảo tồn nguồn gen cây lâm nghiệp ; Email: thohv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Khuất Thị Hải Ninh 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ tế bào thực vật; Email: khuatthihaininh@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thế Hưởng 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ sinh học, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; Email: huongnt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp

Article Summary Article Summary

CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGÀNH CNSH - ĐẠI...
Ngành CNSH của Đại học Lâm nghiệp được Bộ GD&ĐT công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tổng các tiêu chí đạt yêu cầu 90%. Đây là nỗ lực của Nhà trường, của Viện CNSH Lâm nghiệp từ những ngày đầu thành lập, luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của xã hội.