Khoa học công nghệ
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2023-2024 24 tháng 5, 2024

Theo Quyết định số /QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 26/04/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (mỗi đề tài thành lập 01 hội đồng đánh giá...

Đọc tiếp
Hội thảo Đào tạo và Phát triển khoa học công nghệ trong xu thế tự chủ và hội nhập của Viện CNSH Lâm nghiệp 28 tháng 10, 2019

Ngày 26/10/2019, Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường ĐH Lâm nghiệp long trọng tổ chức Hội thảo Đào tạo và Phát triển KHCN trong xu thế tự chủ và hội nhập.

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH HỘI THẢO VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP 24 tháng 10, 2019

Mục tiêu hội thảo: - Đánh giá được kết quả hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ của Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp giai đoạn 2014-2019; - Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và...

Đọc tiếp
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP 27 tháng 9, 2019

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở Trung tâm Giống và Công nghệ sinh học và Bộ môn Sinh học tách...

Đọc tiếp
TỌA ĐÀM: TUỔI TRẺ VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP KHÁT VỌNG, ĐAM MÊ NCKH VÀ KHỞI NGHIỆP 17 tháng 5, 2019

Thực hiện Thông báo kết luận số 826/TB-ĐHLN-KHCN ngày 25/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Tuần lễ NCKH sinh viên năm 2018-2019. Vào 19:30, ngày 16/5/2019, tại Hội...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO BÁN MỘT SỐ GIỐNG CÂY NUÔI CẤY MÔ CHẤT LƯỢNG CAO 8 tháng 8, 2017

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp kính gửi báo giống cây nuôi cấy mô giảm giá tới quý khách hàng

Đọc tiếp
GIỐNG DÂU TÂY NUÔI CẤY MÔ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP 11 tháng 4, 2017

Dâu tây nuôi cấy mô nhận đặt hàng với số lượng lớn, giá cả cạnh tranh. Vui lòng liên hệ số điện thoại Bà Khuất Thị Hải Ninh SĐT: 0914852258; email: khuatthihaininh@gmail.com

Đọc tiếp
Đông trùng Hạ thảo - Viện Công nghệ sinh học, Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam 11 tháng 4, 2017

Nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) là loại thượng dược quý, được nghiên cứu nuôi trồng thành công trên cơ chất hữu cơ hoàn toàn từ thiên nhiên tại phòng thí nghiệm Công nghệ sinh...

Đọc tiếp
MÔ HÌNH NUÔI NẤM HƯƠNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP 11 tháng 4, 2017

Mô hình nuôi trồng nấm hương công nghệ cao tại Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
GIỐNG LAN KIM TUYẾN 11 tháng 4, 2017

Nhận cung cấp giống Lan Kim Tuyến nuôi cấy mô với số lượng lớn. Liện hệ Bà Thơ Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp số điện thoai: 0973.954.911

Đọc tiếp
Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào sản xuất kinh doanh nấm Đông trùng hạ thảo 3 tháng 11, 2016

Sáng 26/3/2016, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra lễ ký kết hợp tác Nghiên cứu khoa học và...

Đọc tiếp
Cây Ba kích tím nuôi cấy mô 2 tháng 11, 2016

Mã số: 0014523

Đọc tiếp