GIỐNG DÂU TÂY NUÔI CẤY MÔ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP

11 tháng 4, 2017
Dâu tây nuôi cấy mô nhận đặt hàng với số lượng lớn, giá cả cạnh tranh. Vui lòng liên hệ số điện thoại Bà Khuất Thị Hải Ninh SĐT: 0914852258; email: khuatthihaininh@gmail.com

Một số hình ảnh cây Dâu tây 

Khuất Thị Hải Ninh


Chia sẻ