Giống cây bạch đàn mô (Cự Vỹ, U7)

12 tháng 4, 2017

Bạch đàn mô được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô công nghệ cao có ưu điểm điểm vượt trội và năng suất cao so với bạch đàn thông thường.

Một số hình ảnh giống Bạch Đàn U7 và Cự Vỹ


Chia sẻ