GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP

6 tháng 10, 2016

1. Quyết định thành lập Viện

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tên tiếng Việt: Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Tên tiếng Anh: College of Forestry Biotechnology

2. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, tầng 2, nhà A3, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Điện thoại: +844-2433840233; Fax: +844- 2433840063; E-mailviencnshln@gmail.com

3. Mục tiêu phát triển

Xây dựng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp trở thành một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ sinh học ngang tầm với các nước trong khu vực, đáp ứng những đòi hỏi về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1. Đào tạo đại học và sau đại học

Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học và thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học với các định hướng:

 • Công nghệ sinh học thực vật (Chọn tạo giống cây trồng nông lâm nghiệp; Công nghệ nhân và sản xuất sinh khối cây dược liệu; Công nghệ nhân và sản xuất giống cây dược liệu,v.v).
 • Công nghệ gen (Sinh học phân tử động thực vật, Di truyền phân tử thực vật, Bệnh học phân tử, Chuẩn đoán bệnh phân tử, v.v.).
 • Công nghệ sinh học vi sinh – hóa sinh (Di truyền phân tử vi sinh vật, Công nghệ enzyme – protein, Công nghệ vi sinh – hóa sinh ứng dụng trong nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, y dược học...).
 • Công nghệ sinh học nấm ăn – nấm dược liệu (Chọn tạo giống nấm, Công nghệ nhân giống, Công nghệ nuôi trồng, Công nghệ chế biến,v.v.).

4.2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học nông lâm nghiệp; Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học môi trường; Giống cây trồng.
 • Dịch vụ về khoa học công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghệ; Tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; Thông tin khoa học công nghệ; Tổ chức hội thảo, hội nghị; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
 • Triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm từ kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học;
 • Bảo tồn, phát triển tài nguyên sinh vật rừng;
 • Sinh học - Môi trường - các hệ sinh thái;
 • Quy hoạch, thiết kế các công trình lâm nghiệp, cây xanh, đô thị, cảnh quan, phát triển Nông thôn;
 • Trồng rừng, trồng cây cảnh, cây đô thị;
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình rừng cung cấp lâm sản ngoài gỗ;
 • Nghiên cứu quy hoạch Vườn thực vật;
 • Đánh giá tính đa dạng tài nguyên thực vật rừng.

4.3. Sản xuất và dịch vụ

 • Sản xuất và cung cấp các giống cây trồng lâm nghiệp, hoa cây cảnh, cây dược liệu có chất lượng tốt được nhân giống bằng công nghệ cao;
 • Sản xuất và cung cấp các bộ kít chẩn đoán trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, môi trường;
 • Sản xuất và cung cấp giống, phôi giống và nấm thương phẩm các loại nấm ăn và nấm dược liệu cao cấp;
 • Sản xuất và cung cấp các chế phẩm sinh học chăm sóc và bảo vệ cây trồng, xử lý môi trường;
 • Tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh công nghệ sinh học (nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào, nuôi trồng các loại nấm ăn và dược liệu, sản xuất chế phẩm sinh học,v.v.);
 • Tư vấn, Thiết kế các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, các công trình lâm nghiệp, cây xanh đô thị, cảnh quan, phát triển Nông thôn;
 • Thi công các công trình về lâm nghiệp, lâm sinh, cây xanh, cảnh quan;
 • Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật xử lý lâm sinh;
 • Tư vấn quốc gia cho các đề tài /dự án về Lâm nghiệp, thiết kế cảnh quan, trồng rừng.

5. Cơ sở vật chất của Viện

- 25 phòng làm việc, tọa lạc trên tầng 2, nhà A2, với tổng diện tích sử dụng 2000m2

- 01 phòng máy tính

- 13 phòng thí nghiệm, gồm:

     + 01 phòng thí nghiệm CNSH thực vật

     + 01 phòng thí nghiệm về Nuôi cấy mô tế bào

     + 01 phòng thí nghiệm bảo tồn nguồn gen thực vật in vitro

     + 02 phòng thí nghiệm Công nghệ gen

     + 01 phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh – hóa sinh

     + 01 phòng thí nghiệm sinh học

     + 01 phòng thí nghiệm sinh lý thực vật

     + 01 phòng thí nghiệm phân loại thực vật

     + 01 phòng thí nghiệm chọn tạo giống

     + 01 phòng thí nghiệm nhân giống nấm

     + 01 phòng thí nghiệm nuôi trồng nấm dược liệu

     + 01 phòng thí nghiệm sản xuất cây giống nuôi cấy mô

- 03 nhà lưới rộng 1000 m2

- Khu thí nghiệm đồng ruộng 3ha.

 


Chia sẻ