TS. BÙI THỊ MAI HƯƠNG

6 tháng 8, 2020
Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Di tuyền phân tử; Email: thohuongminh21@gmai.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: BÙI THỊ MAI HƯƠNG                      

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1981

Ngạch giảng viên: 15.111

Chức vụ: 

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0967203656

Email: thohuongminh21@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2004, Cử nhân, Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 • 2006, Thạc sĩ, Hoá sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 • 2015, Tiến sĩ, Di truyền phân tử, Trường Đại học Halle, Viện IPK, Cộng hòa liên bang Đức.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2005 - 2011: Giảng viên, Bộ môn Sinh học, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  Từ 2011 đến 2015: Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Halle, Viện IPK, Cộng hòa liên bang Đức.
 •  Từ tháng 2016 đến nay: Giảng viên, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học:

Di truyền học, Cơ sở di truyền của chọn tạo giống, Sinh lý thực vật,

 • Sau Đại học:

Sự thích nghi của thực vật với môi trường, Kỹ thuật phòng thí nghiệm

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

 Ứng dụng DNA barcode  trong giám định một số cây Lâm nghiệp

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Sinh học phân tử, di truyền phân tử, đa dạng di truyền, xác định các chỉ tiêu sinh lý thực vật.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu đặc điểm sinh lí, sinh thái loài sồi phảng (Castanopsis cerebrina) tại núi luốt của trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
 2. Phân lập gen diacylglycerol acyltransferase (DGAT) mã hóa một enzyme đóng vai trò quan trọng trong sinh tổng hợp triacylglycerol ở loài cây Cọc rào (Jatropha curcas. L); cây Trẩu (Vernicia montana), Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu tính đa dạng, giá trị sử dụng và khoa học các loại thuộc họ Hồ đào (Juglandaceae) ở Việt Nam. Quỹ Nafosted, 2018 – 2021.
 2. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu DNA mã vạch phục vụ công tác quản lý giống cây lâm nghiệp đã được công nhận là giống quốc gia, Đề tài cấp Nhà nước, 2018 - 2019.
 3. Tuyến trùng Caenorhabditis (Nematoda: Rhabditidae): Đa dạng chủng loài và Phản ứng với vi khuẩn, Quỹ Nafosted, 2019 - 2022.
 4. Khai thác và phát triển nguồn gen cây Xá xị. Đề tài cấp quốc gia, 2018.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Văn Mùi. (2004). Phân loại sự đa dạng di truyền của một số loài trà hoa trắng ở vườn quốc gia Tam Đảo bằng kỹ thuật RAPD. Những nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Pp. 529-534.
 2. Bùi Thị Mai Hương. (2007). Phân loại hai loài trà hoa vàng của Việt Nam bằng phương pháp phân tử. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, ISSN 0866-7020: 34-37.
 3. Vũ Thị Khánh Hòa, Trần Mạnh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Ong Xuân Phong, Bùi Thị Mai Hương, Phạm Bích Ngọc, Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Xuân Phong. (2018). Đánh giá khả năng sinh trưởng một số dòng Xoan ta chuyển gen GS1 mã hóa Glutamine synthetase. Hội thảo khoa học công nghệ sinh học toàn quốc năm 2018. Pp.1689-1692.
 4. Hà Văn Huân, Hoàng Minh Trang, Bùi Thị Mai Hương. (2020). Nghiên cứu xác định đoạn DNA barcode cho loài Hoàng Đàn (Cupressus tonkinensis ): Phục vụ giám định loài. Tạp chí Trường Đại học Lâm nghiệp. (Đã phản biện xong và sẽ được đăng tại số 1-2020).
 5. Bùi Thị Mai Hương, Hoàng Minh Trang, Hà Văn Huân. (2020). ). Nghiên cứu xác định đoạn DNA barcode cho loài Bách vàng (Callitropsis vietnamensis): Phục vụ giám định loài. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Đang chờ phản biện).
 6. B. Quốc tế
 7. Francesca Tedeschi, Paride Rizzo, Bui Thi Mai Huong, Andreas Czihal, Twan Rutten, Markus Kuhlmann, Lothar Altschmied, Claude Becker, Detlef Weigel and Helmut Bäumlein. (2018). Effector of transcription factors are novel plant-specific regulators associated with genomic DNA methylation in Arabidopsis. DOI.10.1111/nph.15439. New phytologist. (Impact factor: 7.433).

 

 


Chia sẻ

Article Summary Article Summary

CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGÀNH CNSH - ĐẠI...
Ngành CNSH của Đại học Lâm nghiệp được Bộ GD&ĐT công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tổng các tiêu chí đạt yêu cầu 90%. Đây là nỗ lực của Nhà trường, của Viện CNSH Lâm nghiệp từ những ngày đầu thành lập, luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của xã hội.