Tin tức sự kiện
Viện CNSH Lâm nghiệp có tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế và tư vấn hướng nghiệp nhóm ngành Công nghệ Sinh học và Chăn nuôi – Thú y Ngày 23/5 vừa qua, Viện CNSH Lâm nghiệp có tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế và tư vấn hướng nghiệp nhóm ngành Công nghệ Sinh học và Chăn nuôi – Thú y tại các phòng thí nghiệm và nghiên cứu của Viện. Tại buổi tham quan, các em được các thầy cô chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích về ngành học, cơ hội nghề nghiệp, phương án tuyển sinh, … sẽ giúp các em có những định hướng ban đầu về ngành học để có sự lựa chọn phù hợp với mình cho đợt tuyển sinh sắp tới.
Khoa học công nghệ
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2023-2024 Theo Quyết định số /QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 26/04/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (mỗi đề tài thành lập 01 hội đồng đánh giá nghiệm thu. Thành phần Hội đồng là tập thể Ban lãnh đạo và các thầy cô giảng viên thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của đề tài).Sáng ngày 20-21/05/2024, Phòng Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Công nghệ sinh học - Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 - 2024.
Hợp tác
Giấy mời tham dự buổi giao lưu gặp mặt Nhần dịp 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện CNSH Lâm nghiệp trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các cán bộ, sinh viên, học viên đã và đang công tác tại Viện CNSH Lâm nghiệp về dự buổi gặp mặt thâm mật vào hồi 15:00, Thứ 4, ngày 13/11/2019.
Giới thiệu
BỘ MÔN TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng (tiền thân là Bộ môn Sinh học, thành lập năm 1956) là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn, và hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực sinh học, đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật.