Bảo vệ luận thạc sĩ ngành CNSH tại Viện CNSH Lâm nghiệp

24 tháng 6, 2020
Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNSH của các học viên Cao học tại Viện CNSH Lâm nghiệp diễn ra vào ngày 20/06/2020 đã thành công rực rỡ. Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ đánh giá rất cao các báo cáo cả về nội dung và hình thức. Đạt được kết quả này là những cố gắng không ngừng của cả học viên Cao học và giáo viên hướng dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực thực nghiệm như ngành CNSH.

Ngày 20/06/2020 đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ của ngành CNSH tại trường Đại học Lâm nghiệp. Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ bao gồm 02 phản biện ngoài trường và các phản biện đều đánh giá rất cao các kết quả nghiên cứu từ các đề tài. Lĩnh vực CNSH là một lĩnh vực thực nghiệm với việc ứng dụng rất nhiều các kỹ thuật mới vào nghiên cứu, do đó để có được sự đánh giá cao cả về lý luận và thực tiễn thì các học viên Cao học đã rất chăm chỉ và đam mê với đề tài của mình. Với những kết quả đạt được này, chúc các tân Thạc sĩ ngành CNSH sẽ tiếp tục phát triển và thành công hơn nữa trong sự nghiệp.


Chia sẻ