Thành tích NCKH sinh viên năm học 2019-2020 tại Viện CNSH Lâm nghiệp

22 tháng 6, 2020
Viện CNSH Lâm nghiệp đã tổ chức thành công buổi bảo vệ chuyên đề NCKH của sinh viên ngành CNSH và Thú y. Các đề tài đều theo hướng ứng dụng vào thực tiễn, phát huy được những kiến thức hàn lâm vào từng lĩnh vực chuyên ngành. Ngoài ra, các nhóm đã trau dồi được nhiều kỹ năng mềm như soạn bài báo cáo, thuyết trình trước đông người, tự tin trả lời và trao đổi về các vấn đề khoa học.

NCKH sinh viên là một hoạt động rất tích cực của sinh viên ngành CNSH và Thú y của Viện CNSH Lâm nghiệp. Với 19 chuyên đề NCKH, các bạn đã trình bày những ý tưởng, khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện và được Hội đồng đánh giá rất cao. Các đề tài đều theo hướng ứng dụng vào thực tiễn, phát huy được những kiến thức hàn lâm vào từng lĩnh vực chuyên ngành. Ngoài ra, các nhóm đã trau dồi được nhiều kỹ năng mềm như soạn bài báo cáo, thuyết trình trước đông người, tự tin trả lời và trao đổi về các vấn đề khoa học.

04 giải nhất cấp Viện thuộc về các đề tài NCKH sau:

1. Xác định khả năng kháng nấm của gỗ Sa mộc biến tính. Sinh viên: Trần Đức Hạnh - K61 CNSH

2. Nghiên cứu đánh giá khả năng nhân giống của một số dòng lan Catleya bằng  phương pháp nuôi cấy mô. SInh viên: Nguyễn Thị Thành; Trần Hồng Nga; Nguyễn Thị Hà Phượng Loan; Lương Thị Bảo Ngọc - K61 và 62 CNSH.

3. Nghiên cứu sử dụng ADN mã vạch  (DNA Barcoding) trong định danh loài Xá Xị (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.) tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam. Sinh viên: Nguyễn Tiến Thành - K61 CNSH

4. Nghiên cứu bệnh viêm da trên chó đến khám và điều trị tại phòng khám Thú y- Thú cưng Lâm nghiệp và thử nghiệm điều trị bệnh viêm da do nấm. Sinh viên: Nguyễn Hữu Quang; Hoàng Thu Hiền; Bùi Thị Mây; Hoàng Trung Hiếu; Trần Thị Hằng - K62A Thú Y.

Với những thành quả mà 19 nhóm NCKH sinh viên thu được, Viện CNSH Lâm nghiệp chúc các em sẽ tiếp tục phấn đấu và không ngừng nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học để đạt được thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Các em cũng là những tấm gương truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên kế cận tiếp nối truyền thống NCKH.

 

 


Chia sẻ