Đào tạo

Article Summary Article Summary

Khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn “Bồi dưỡng tập huấn, nâng cao năng lực cho...
Sáng 29/11/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp nước CHDCND Lào” tại Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo Nhà trường, đại diện các phòng chức năng, khoa viện chuyên môn và 15 học viên nước bạn.