CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

30 tháng 10, 2018
Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học có phẩm chất đạo đức tốt; có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích và đánh giá vấn đề; có năng lực nghiên cứu khoa học và có khả năng tiếp cận, ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học mới vào thực tiễn nghề nghiệp

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

I. Giới thiệu chương trình

1. Giới thiệu chung:

- Tên ngành đào tạo:                Tiếng Việt: Công nghệ sinh học

Tiếng Anh: Biotechnology

- Mã ngành: 7420201

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Đối tượng sinh viên: Người học đáp ứng được yêu cầu của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD & ĐT, của Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học có phẩm chất đạo đức tốt; có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích và đánh giá vấn đề; có năng lực nghiên cứu khoa học và có khả năng tiếp cận, ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học mới vào thực tiễn nghề nghiệp;

Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học có chuyên môn vững, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; có khả năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế;

Kỹ sư Công nghê sinh học sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học ngành công nghệ sinh học và một số ngành liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

II. Chuẩn đầu ra:

Người học đại học ngành Công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cụ thể sau:

1. Về kiến thức

1.1. Kiến thức chung:

- Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Vận dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

- Hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng được các kiến thức Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân vào đời sống xã hội;

- Hiểu và vận dụng được khối kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn.

1.2. Kiến thức chuyên môn:

- Hiểu và vận dụng được các khối kiến thức ngành và chuyên ngành về công nghệ gen, công nghệ vi sinh, công nghệ hóa sinh, công nghệ tế bào, chọn tạo giống cây trồng .v.v. trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học nông - lâm nghiệp, môi trường, thực phẩm và y dược; 

- Hiểu và vận dụng hợp lý phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật tổ chức thí nghiệm, phương pháp phân tích số liệu và các quy trình cơ bản của công nghệ sinh học truyền thống và hiện đại trong thực tiễn nghề nghiệp;

- Có khả năng tư duy một cách hệ thống, logic và phân tích đa chiều; đánh giá, tổng hợp và giải quyết được một số vấn đề từ thực tiễn thuộc lĩnh vực ngành.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật, vận hành và kiểm soát được công nghệ, thiết bị trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm áp dụng kỹ thuật công nghệ sinh học;

- Có khả năng áp dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học truyền thống và hiện đại để phát triển sản phẩm mới;

- Có năng lực quản lí, tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xúc tiến thương mại sản phẩm công nghệ sinh học;

- Có khả năng hình thành ý tưởng mới trong lĩnh vực chuyên môn và triển khai nghiên cứu, khởi nghiệp;

- Có khả năng xây dựng mục tiêu cá nhân, động lực làm việc, phát triển cá nhân và tổ chức.

2.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng tự học hỏi, tìm tòi, khám phá, có tư duy sáng tạo và tư duy phản biện; thích ứng với môi trường sống và làm việc; có kỹ năng quản lý bản thân, lập kế hoạch công việc khoa học và hợp lý;

- Có kỹ năng đàm phán và thương thuyết, viết báo cáo và thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng; có kỹ năng tổ chức quản lý và điều hành.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp đạt trình độ tương đương TOEIC 400 trở lên;

- Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và một số phần mềm tin sinh học để giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp;

3. Về thái độ

- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực trong nghiên cứu và công việc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và yêu ngành, yêu nghề;

- Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ; có ý thức rèn luyện sức khỏe.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghệ cao, công ty tư vấn, công ty thương mại, xí nghiệp, trang trại, v.v. ở trong và ngoài nước liên quan đến việc sản xuất và thương mại, dịch vụ các sản phẩm công nghệ sinh học;

- Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học trong nước và quốc tế;

- Làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học ở trong và ngoài nước;

- Làm việc tại các Trung tâm y tế về phân tích, xét nghiệm hóa sinh, tế bào, phân tử có sử dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học ở trong nước và quốc tế; 

- Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước có lĩnh vực hoạt động liên quan tới sinh học và công nghệ sinh học;

- Kỹ sư Công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp có thể tự khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tham gia các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ ngành Công nghệ sinh học và một số ngành liên quan trong và ngoài nước;

- Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ sau khi ra trường thông qua các hoạt động nghiên cứu và sản xuất.

6. Tài liệu tham khảo

- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Lâm nghiệp (Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn 2030).

- Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network).

- Chuẩn đầu ra Trường Baltimore City Community College, Hoa Kỳ (ngành Công nghệ sinh học).

- Chuẩn đầu ra Trường Đại học Florida Gulf  Coast, Hoa Kỳ (ngành Công nghệ sinh học).

- Chuẩn đầu ra, Trường Đại học tiểu bang California, Hoa Kỳ (Kỹ sư Công nghệ sinh học ứng dụng)

- Chuẩn đầu ra ngành CNSH của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Chuẩn đầu ra ngành CNSH của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

                                                                                                 Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018

Viện trưởng Viện CNSH LN

 

 

 

 

         Bùi Văn Thắng

 

 


Chia sẻ