DANH SÁCH SINH VIÊN K53 CÔNG NGHỆ SINH HỌC

11 tháng 4, 2017

TT

Họ và Tên

Cơ quan và Vị trí công tác hiện tại

Năm   sinh

Khoa/Viện

Khóa

Chuyên ngành

Email (nếucó)

Điện thoại

Địa chỉ hiện nay

1

 Nguyễn Thị Huyền

Nghiên cứu viên

Viện CNSH lâm nghiệp

 

CNSHLN

K53

CNSH

huyenbiovfu@gmail.com

01689940610

 

2

 Nguyễn Thị Hường

kỹ thuật viên

Viện CNSH lâm nghiệp

 

CNSHLN

K53

CNSH

nguyenhuongbiotech@gmail.com

0979100217

 

3

 Lã Thị Là

 

 

CNSHLN

K53

CNSH

 

 

 

4

 Nguyễn Hương Lan

Nhân viên phòng kỹ thuật

Phòng kỹ thuật CN - cty CP bia Hà Nội - Kim Bài

 

CNSHLN

K53

CNSH

huonglan910@gmail.com

0963254719

 

5

 Phạm Thị Mai

KCS

Công ty cổ phần thực phẩm Ỏtản

 

CNSHLN

K53

CNSH

phammai294@gmail.com

01669966189

 

6

 Tạ Thị Nhất

 

 

CNSHLN

K53

CNSH

 

 

 

7

 Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên tư vấn bán hàng

Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động

 

CNSHLN

K53

CNSH

nhungnguyen90th@gmail.com

01692222099

 

8

 Trần Thị Oanh

 

 

CNSHLN

K53

CNSH

 

 

 

9

 Đào Đoan Phượng

nghiên cứu sinh Viện Khoa học nông nghiệp

làm đề tài tại Viện Thổ nhưỡng nông hoá

 

CNSHLN

K53

CNSH

phhuongdaobiotechnology@gmail

0989884306

 

10

 Hoàng Tiến Quyên

hành chính tổng hợp

Vườn Quốc gia Cát Bà

 

 

CNSHLN

K53

CNSH

hoangquyenvfu@gmail.com

0979470575

 

11

 Trần Đức Tài

Ươm giống cây dược liệu: đinh lăng, ba kích,

http://www.muabandinhlang.com/- Trung tâm giống cây dược liệu Bắc Giang

 

CNSHLN

K53

CNSH

biotechnology.vn@gmail.com

0984500491

 

12

 Hà Ngọc Tiến

nhân viên kinh doanh

OPPO Smart phone

 

CNSHLN

K53

CNSH

ngoctienbio@gmail.com

0983118714

 

13

 Trần Thị Tới

Nhân viên phòng thí nghiệm hóa nhuộm

Công ty TNHH coats phong phu

 

CNSHLN

K53

CNSH

Trantoibiotechnology@gmail.com

0986851478

 

14

 Cấn Đỗ Tuần

nhân viên kinh doanh

công ty cp nông dược việt nam

 

CNSHLN

K53

CNSH

tuandovfu@gmail.com

01689973312

 

15

 Nguyễn Thị Thanh Tuyến

Nghiên cứu viên

Trung tâm công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm- Sở khoa học và công nghệ Hà Nội

 

CNSHLN

K53

CNSH

thanhtuyencnsh@gmail.com

0973799785

 

16

Nguyễn Hà Xuyên

Nghiên cứu viên

viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm - đại học Bách Khoa Hà Nội

 

CNSHLN

K53

CNSH

haxuyen.biology@gmail.com

0974756720

 

17

 Nguyễn Văn Công

Nghề tự do

Ninh bình

 

CNSHLN

K53

CNSH

Cong88.cycad@gmail.com

0978906826

 

18

 Nguyễn Thị Dung

 

 

CNSHLN

K53

CNSH

 

 

 

19

 Nguyễn Tiến Dũng

Nhân viên phòng sản xuất

Công ty TNHH KenCare Việt Nam

 

CNSHLN

K53

CNSH

tiendungvfu@gmail.com

0974924586

 

20

 Phạm Huy Giỏi

QC staff

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

 

CNSHLN

K53

CNSH

thanhtuyencnsh@gmail.com

0973799785

 


Chia sẻ