Phòng Tổng hợp Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp

13 tháng 5, 2015
Giới thiệu chung về Phòng tổng hợpTham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện CNSH Lâm nghiệp triển khai các công việc theo nhiệm vụ được Trường ĐHLN, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao: Về công tác hành chính; Về...

A. Trưởng phòng

 

ThS.NCS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

ĐTCQ: 0466705881;           Di động: 0904545860

Email: honggamlamnghiep@gmail.com/ gamnth@vfu.edu.vn.

 

 

B. Cán bộ

1. ThS. Vũ Thị Huệ

ĐT: 0912.938.752

Email: huecnsh@gmail.com / huevt@vfu.edu.vn         

Chức danh/chức vụ: Cán bộ phòng Tổng hợp

 

2. Trần Thị Thời

ĐT: 01674.139.145

Email: thanhthoivfu@gmail.com / thoitt@vfu.edu.vn  

Chức danh/chức vụ: Trợ lý đào tạo

 

3. Nguyễn Anh Quân

ĐT: 0979.020.386

Email: naquan1983@gmail.com / quanna@gmail.com

Chức danh/chức vụ: Chuyên viên

 

4. Phạm Thị Tuyết Mai

ĐT: 0914.610.624

Email: tuyetmaifu2008@gmail.com / maiptt@vfu.edu.vn

 

5. Lê Hải Linh

ĐT: 01672.571.037

Email: lelinhvfu@gmail.com / linhlh@vfu.edu.vn       

Chức danh/chức vụ: Kế toán

 

6. Bùi Thương Huyền

ĐT: 0948.839.998

Email: thuonghuyenvsh@gmail.com / huyenbt@vfu.edu.vn

Chức danh/chức vụ: Kế toán

 

 

 


Chia sẻ