PGS. TS. Hoàng Vũ Thơ 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp; Chuyên môn: Chọn tạo giống cây lâm nghiệp, bảo tồn và phát triển lâm nghiệp bền vững, Đánh giá đa dạng di truyền và bảo tồn nguồn gen cây lâm nghiệp ; Email: thohv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thế Hưởng 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ sinh học, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; Email: huongnt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Khuất Thị Hải Ninh 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ tế bào thực vật; Email: khuatthihaininh@gmail.com

Đọc tiếp

Article Summary Article Summary

Thư ngỏ của Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên
Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát tiên gửi thư đến các đơn vị đào tạo của ngành Lâm nghiệp với mong muốn được tiếp cận với những sinh viên sắp ra trường, yêu ngành Lâm nghiệp và có nguyện vọng được cống hiến cho sự phát triển của Vườn.