PGS. TS. Hoàng Vũ Thơ 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp; Chuyên môn: Chọn tạo giống cây lâm nghiệp, bảo tồn và phát triển lâm nghiệp bền vững, Đánh giá đa dạng di truyền và bảo tồn nguồn gen cây lâm nghiệp ; Email: thohv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thế Hưởng 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ sinh học, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; Email: huongnt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Khuất Thị Hải Ninh 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ tế bào thực vật; Email: khuatthihaininh@gmail.com

Đọc tiếp

Article Summary Article Summary

Thông báo tuyển sinh 2021 ngành CNSH
Chào mừng các bạn tham gia vào mùa tuyển sinh 2021 của Viện CNSH Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành CNSH là 50, trong đó sẽ có 10 suất học bổng toàn phần dành cho 10 bạn có điểm xét tuyển cao. Thông tin chi tiết các bạn liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh của Viện CNSH Lâm nghiệp để được giải đáp, hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển.