GIỚI THIỆU VƯỜN ƯƠM THỰC NGHIỆM

14 tháng 4, 2017

GIỚI THIỆU VƯỜN ƯƠM THỰC NGHIỆM

1. Địa điểm: Núi Luốt trường Đại học Lâm nghiệp

2. Đơn vị quản lý: Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ  

3. Cơ sở vật chất:

- Diện tích: 3,5 ha

- Công trình: Nhà điều hành, 3 khu nhà lưới, vườn trồng cây đầu dòng và sản xuất cây con, nhà trồng nấm.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: Đào tạo huấn luyện thực hành, thực tập sản xuất cho sinh viên thuộc Viện CNSH Lâm nghiệp, công tác thực nghiệm -  sản xuất, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp công nghệ cao.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện các chương trình nhiệm vụ kế hoạch của Viện CNSH Lâm nghiệp và Nhà trường;

+ Phục vụ giảng dạy, đào tạo, huấn luyện về thực hành, thực tập sản xuất;

+ Thực nghiệm – sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn công nghệ cao phục vụ đào tạo và tham quan học tập;

+ Nghiên cứu, thực nghiệm KHKT, sưu tầm bảo tồn các nguồn gen về giống cây trồng phục vụ công tác giảng dạy, phát triển kinh tế xã hội;

+ Sản xuất, dịch vụ tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Nông Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh vườn ươm thực nghiệm


Chia sẻ