PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

19 tháng 4, 2017

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

- Địa điểm: Phòng 213, A3, Viện CNSH Lâm nghiệp

- Bộ môn: Bộ môn Công nghệ tế bào 

          Phòng thí nghiệm Công nghệ Tế bào thực vật (Plant Cell Technology Lab ) được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và đầy đủ nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học, học viên sau đại học và các đối tượng khác thuộc chuyên ngành công nghệ sinh học thực vật thực vật như: Nhân giống cây gỗ, cây thuốc, cây ăn quả, hoa... bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật; tạo giống cây trồng bằng công nghệ chuyển gen và đột biến thực nghiệm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng sự biến đổi khí hậu hiện nay và tương lai; tạo giống cây trồng tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn...

Một số hình ảnh phòng thí nghiệm

Máy đo OD

Nồi hấp khử trùng

Máy đo PH

Phòng mô

Một số hoạt động nghiên cứu của sinh viên


Chia sẻ

LIÊN KẾT HỮU ÍCH