Giấy mời tham dự buổi giao lưu gặp mặt

9 tháng 11, 2019
Nhần dịp 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện CNSH Lâm nghiệp trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các cán bộ, sinh viên, học viên đã và đang công tác tại Viện CNSH Lâm nghiệp về dự...


Chia sẻ