QUYẾT ĐỊNH HỘI THẢO VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP

24 tháng 10, 2019
Mục tiêu hội thảo: - Đánh giá được kết quả hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ của Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp giai đoạn 2014-2019; - Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và...

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT HỘI THẢO

 

1. Tên Hội thảo: Đào tạo và phát triển Khoa học Công nghệ trong xu thế tự chủ và hội nhập

2. Mục tiêu hội thảo

- Đánh giá được kết quả hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ của Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp giai đoạn 2014-2019;

- Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020- 2025.

3. Nội dung:

- Tổng kết kết quả hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ giai đoạn 2014- 2019;

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020- 2025.

4. Sản phẩm Hội thảo

- Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ của Viện CNSH LN giai đoạn 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học về giải pháp định hướng nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển khoa học công nghệ cho một số lĩnh vực trọng điểm của Viện giai đoạn 2020 - 2025.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức:

a. Thời gian: Dự kiến ngày 26/10/2019

b. Địa điểm: Phòng họp E - Trường Đại học Lâm nghiệp - Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

6. Thành phần tham dự:

- Khách mời ngoài Trường:

+ Viện CNSH, Viện Khoa học Lâm nghiệp: 02 người;

+ Chuyên gia, các nhà khoa học, các Tổ chức, Doanh nghiệp: 15 người;

+ Đại diện cựu sinh viên: 05 người.

- Khách mới trong Trường:

+ Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học Công nghệ: 03 người;

+ Toàn bộ cán bộ viên chức, hợp đồng lao động và đại diện học viên, sinh viên Viện CNSH LN: 50 người.

7. Chương trình Hội thảo

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

13:30-14:00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

14:00-14:30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc hội nghị

Ban Tổ chức

14:30-8:35

Giới thiệu Chủ trì và Thư ký

Ban tổ chức

14:35-14:45

Phát biểu khai mạc

Ban lãnh đạo Viện

14:45- 15:00

Phát biểu của lãnh đạo Trường

Đại diện lãnh đạo Trường ĐHLN

15:00- 15:30

Báo cáo: Tổng kết hoạt động Đào tạo, Khoa học Công nghệ của Viện CNSH LN giai đoạn 2014-2019; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

PGS.TS. Bùi Văn Thắng

15:30- 15:40

Tham luận 1: Đào tạo và NCKH của Viện CNSH LN: Cơ hội và thách thức

PGS.TS. Nguyễn Văn Việt

15:40-15:55

Giải lao

 

15:55-16:05

Tham luận 2: Xu hướng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực CNSH

Đại diện Viện CNSH - Viện Hàn lâm KH&CN VN

16:05-16:15

Tham luận 3: Công tác nghiên cứu và phát triển giống cây trong LN

Đại diện Viện Khoa học LN

16:15-16:30

Tham luận 4: Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp

PGS.TS. Sử Thanh Long

16:30-16:45

Tham luận 5: Cơ hội việc làm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y

Đại diện công ty cổ phần CP

16:45-17:20

Thảo luận chung

 

17h20

Kết luận và Bế mạc Hội nghị

Chủ trì

17h30

Ăn tối

 

 


Chia sẻ