ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP, KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2022

11 tháng 3, 2020
Thực hiện Hướng dẫn Số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2020 của Đảng ủy Trường ĐH Lâm nghiệp về việc Tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI,...

Đến dự với Đại hội có NGND, GS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên phụ trách Viện cùng toàn thể 23 đảng viên trong chi bộ. Thay mặt chi bộ, đ/c Bùi Văn Thắng đọc các báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017-2020; mục tiêu, phương hướng của chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong không không khí sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, các đảng viên trong chi bộ đã phát biểu đóng góp tích cực cho các báo cáo cũng như phương hướng phát triển của viện trong thời gian tới. Thay mặt Ban chấp hành đảng bộ Trường, GS.TS. Phạm Văn Chương đã phát biểu ghi nhận những thành quả đạt được của viện trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà ban chấp hành khóa mới và toàn thể cán bộ đảng viên trong viện cần nỗ lực thực hiện, đó là: Cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau về mọi mặt; phát huy và tích cực hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt chú ý tới việc rà soát lại chức năng của Viện, xem xét mở phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, v.v.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, tập trung vào công tác tuyển sinh các ngành CNSH (Đại học và Sau đại học), Chăn nuôi, Thú y (Đại học), nâng cao chất lượng thực hành thực tập, đặc biệt chú trọng học kỳ doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; công tác xuất bản các bài báo, đăng ký sở hữu trí tuệ, bài giảng giáo trình; phát triển đảng viên.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 -2022 gồm 03 đồng chí:

  • Đ/c Bùi Văn Thắng, giữ chức Bí thư Chi bộ
  • Đ/c Vũ Quang Nam, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ
  • Đ/c Đỗ Văn Hiệp, giữ chức Chi ủy viên Chi bộ

Ngay sau khi được bầu, Ban chi ủy ra mắt đại hội và hứa trước toàn thể đảng viên trong chi bộ sẽ nỗ lực phấn đấu, làm việc có hiệu quả để đưa Viện CNSH Lâm nghiệp trở thành điểm đến đáng tin cậy cho việc học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNSH Lâm nghiệp và Chăn nuôi – Thú Y.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA ĐẠI HỘI

Ban Chi ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022

Ban Chi ủy khóa cũ, nhiệm kỳ 2017-2020

NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương phát biểu chỉ đạo Đại hội

PGS.TS. Bùi Văn Thắng, Bí thư chi bộ, Viện trưởng trình bày báo cáo

PGS.TS. Vũ Quang Nam, Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng phát biểu

Toàn cảnh Đại hội 

Ảnh chụp lưu niệm Đại hội chi bộ Viện CNSH Lâm nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2022


Chia sẻ