Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã - Save. Vietnam's Wildlife (SVW) tuyển dụng

20 tháng 3, 2018

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã - Save. Vietnam's Wildlife (SVW) tuyển cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách.
Nơi làm việc: Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2018, chi tiết File đính kèm.

/documents/1235177/5819093/30.3-SVW.pdf


Chia sẻ