CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THÚ Y BẬC ĐẠI HỌC 29 tháng 3, 2019

Chương trình đào tạo ngành Thú ý đào tạo Bác sỹ thú y có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội về lĩnh vực thú y; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, năng động, sáng tạo; và khả năng hội nhập quốc tế.

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNSH BẬC ĐẠI HỌC 29 tháng 3, 2019

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng về công nghệ sinh học; có năng lực tư duy sáng tạo, có ý thức và khả năng nâng cao kiến thức chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, năng động; và khả năng hội nhập quốc tế.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 41 kết quả.
của 5