DANH SÁCH SINH VIÊN K59B CÔNG NGHỆ SINH HỌC

11 tháng 4, 2017

     BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Lớp 59B CNSH

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

1

Nguyễn Thị Lan Anh

07/3/1996

Nữ

2

Phạm Thị Anh

13/9/1996

Nữ

3

Trần Tuấn Anh

25/6/1996

Nam

4

Nhâm Sỹ Bắc

1/11/1996

Nam

5

Nguyễn Phượng Chiến

02/12/1996

Nam

6

Chu Thị Chúc

19/4/1996

Nữ

7

Nguyễn Thành Công

23/12/1996

Nam

8

Đinh Lê Đức

13/7/1995

Nam

9

Nguyễn Ngọc Đức

17/10/1996

Nam

10

Kiều Thị Hạnh

06/6/1996

Nữ

11

Lê Thị Hằng

18/6/1996

Nữ

12

Nguyễn Thị Hằng

22/9/1996

Nữ

13

Lê Thị Thu Hiền

27/5/1996

Nữ

14

Nguyễn Thị Hiền

16/10/1996

Nữ

15

Nguyễn Thị Minh Hiền

23/4/1996

Nữ

16

Bùi Xuân Hoàng

05/6/1996

Nam

17

Đàm Huy Hoàng

18/3/1996

Nam

18

Đinh Thị Hồng

29/9/1996

Nữ

19

Hoàng Thị Ánh Hồng

28/1/1996

Nữ

20

Hoàng Thị Lệ

18/5/1996

Nữ

21

Kim Thị Linh

03/3/1996

Nữ

22

Lê Thị Loan

17/2/1996

Nữ

23

Tống Thị Mai

07/4/1996

Nữ

24

Bùi Hoài Nam

15/8/1995

Nam

25

Đinh Kim Ngân

13/11/1996

Nữ

26

Lê Thị Thu Ngân

12/5/1996

Nữ

27

Hồ Thị Ngọc

09/10/1995

Nữ

28

Phạm Thị Ngọc

12/6/1996

Nữ

29

Trần Thị Ngọc

13/5/1996

Nữ

30

Phạm Đức Nguyên

28/9/1996

Nam

31

Phạm Văn Nhã

10/1/1996

Nam

32

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

31/10/1996

Nữ

33

Lê Thị Cẩm Nhung

23/8/1996

Nữ

34

Phạm Thị Nhung

01/1/1996

Nữ

35

Hoàng Thị Bích Phượng

01/11/1996

Nữ

36

Lê Thị Phượng

30/4/1996

Nữ

37

Lê Thị Quỳnh

04/4/1996

Nữ

38

Nguyễn Văn Sâm

18/8/1996

Nam

39

Lê Thị Thanh

28/4/1996

Nữ

40

Nguyễn Trung Thành

25/2/1995

Nam

41

Nguyễn Thị Thảo

03/8/1996

Nữ

42

Thái Thị Thắm

19/11/1996

Nữ

43

Lê Thị Thu

11/7/1996

Nữ

44

Mai Thị Thu

13/11/1996

Nữ

45

Đinh Thị Thùy

14/2/1996

Nữ

46

Lê Thị Thương

17/9/1996

Nữ

47

Lô Đức Tôn

23/6/1995

Nam

48

 Đỗ Thị Thùy Trang

21/8/1995

Nữ

49

Lê Thị Trang

23/2/1996

Nữ

50

Phạm Thị Trang

15/1/1995

Nữ

51

Vũ Thành Trung

06/11/1996

Nam

52

Bùi Văn Tuấn

25/7/1995

Nam

53

Lê Bá Minh Tuấn

25/8/1996

Nam

54

Phan Đức Nhật Ý

05/4/1996

Nam

55

Hoàng Thị Yến

29/11/1995

Nữ

56

Hoàng Thị Yến

08/8/1996

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

     


Chia sẻ