LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN - VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP

31 tháng 5, 2019
Ngày 10/5/2019, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Quyết định Số 95-NQ/ĐU về việc kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huyền - Giảng viên Bộ môn Công nghệ tế bào.

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Giống & Công nghệ sinh học và Bộ môn Sinh học. Cơ cấu tổ chức của viện gồm 06 Bộ môn, 01 Trung tâm chuyển giao và 01 Phòng tổng hợp. Viện có 01 Chi bộ đảng với 22 đảng viên chính thức, 01 Ban chấp hành Liên chi đoàn và 01 Ban chấp hành Chi đoàn cán bộ.

Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ Viện CNSH Lâm nghiệp đã tích cực bồi dưỡng giúp đỡ nhiều quần chúng ưu tú - những người đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng. Trải qua thời gian rèn luyện đủ dài để phấn đấu và trưởng thành qua các hoạt động thực tiễn, nhiều quần chúng ưu tú trong số đó đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày 10/5/2019, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Quyết định Số 95-NQ/ĐU về việc kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huyền - Giảng viên Bộ môn Công nghệ tế bào.

Thực hiện điều lệ Đảng và được sự nhất trí của ĐU Trường Đại học Lâm nghiệp, ngày 30/5/2019 Chi bộ Viện CNSH Lâm nghiệp đã tổ chức buổi Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Huyền. Buổi lễ kết nạp diễn ra theo đúng quy định và hết sức trang nghiêm. Trong buổi kết nạp, quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huyền đã đọc Lời thề đảng viên và được nghe đồng chí Bí thư chi bộ Bùi Văn Thắng giao nhiệm vụ cũng như quyền của người đảng viên. Buổi lễ kết nạp diễn ra thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN


Chia sẻ