Đông trùng Hạ thảo - Viện Công nghệ sinh học, Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

11 tháng 4, 2017
Nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) là loại thượng dược quý, được nghiên cứu nuôi trồng thành công trên cơ chất hữu cơ hoàn toàn từ thiên nhiên tại phòng thí nghiệm Công nghệ sinh...

Nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) là loại thượng dược quý, được nghiên cứu nuôi trồng thành công trên cơ chất hữu cơ hoàn toàn từ thiên nhiên tại phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học của Viện Công nghệ sinh học Lâm Nghiệp, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam. 
☘️2.  22232222222    Sản phẩm có hàm lượng hoạt chất dược liệu cao,ổn định. 
Viện CNSHLN, Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam kết hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm CVIN Việt Nam nuôi trồng và đưa vào sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ ĐTHT: Nấm quả thể tươi, Quả thể khô, Hộp nấm tươi trên cơ chất hữu cơ, Rượu ĐTHT, các dạng viên nang, trà ĐTHT…
Sản phẩm có bán trực tiếp tại Viện Công nghệ sinh học Lâm Nghiệp, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

Một số hình ảnh Quả thể nấm tươi và khô

Đào Ngọc Chương

 


Chia sẻ