GIỐNG LAN KIM TUYẾN

11 tháng 4, 2017
Nhận cung cấp giống Lan Kim Tuyến nuôi cấy mô với số lượng lớn. Liện hệ Bà Thơ Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp số điện thoai: 0973.954.911


Chia sẻ