NHIỆM VỤ NHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

11 tháng 4, 2017

Stt

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Đơn vị

Kinh phí thực hiện

Nhà trường hỗ trợ

Nguồn khác

1

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A.Chev.) bằng phương pháp giâm hom

TS. Đào Ngọc Chương
Cộng tác viên:
PGS. TS. Vũ Quang Nam

Viện CNSHLN

 

 

2

Phân lập gen diacylglycerol acyltransferase (DGAT) mã hóa một enzyme đóng vai trò quan trọng trong sinh tổng hợp triacylglycerol ở loài cây Cọc rào (Jatropha curcas. L); cây Long não (Cinnamonum camphora)

TS. Bùi Thị Mai Hương
Cộng tác viên:
PGS. TS. Hà Văn Huân

Viện CNSHLN

 

 

 

3

Phân lập gen 1,8-cineole (CIN) mã hóa một enzyme đóng vai trò quan trọng trong sinh tổng hợp 1,8-cineole ở loài cây Long não (Cinnamonum camphora)

TS. Bùi Thị Mai Hương
Cộng tác viên:
PGS. TS. Hà Văn Huân

Viện CNSHLN

 

 

 

4

Đánh giá sự thích ứng của giống cà chua micro-tom trong điều kiện vườn ươm trường Đại học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Viện CNSHLN

 

 

 

5

Nghiên cứu đánh giá tác động của một số loại dưỡng chất phụ hỗ trợ tái sinh in vitro cây Lan hồ điệp (Phalaenopsis amabilis)

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Viện CNSHLN

 

 

6

Nghiên cứu kỹ thuật tạo giống và nuôi trồng nấm Tùng nhung (Tricholoma matsutake)

ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

Viện CNSHLN

 

 

 

7

Nghiên cứu tạo giá thể hữu cơ vi sinh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Viện CNSHLN

 

 

8

Phân lập gen GA20 từ một số loài cây thân gỗ

 

TS. Nguyễn Văn Phong
Cộng tác viên:
PGS.TS. Hà Văn Huân
ThS. Phạm Quang Chung
Nguyễn Thị Thu Hà

Viện CNSHLN

 

 

 

9

Nghiên cứu chọn giống, nhan giống và đánh giá khả năng tạo trầm nhân tạo và hiệu quả kinh tế từ rừng trồng Dó bầu

TS. Hoàng Vũ Thơ

Viện CNSHLN

 

 

 

10

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume)

ThS. Trần Thị Thời

Viện CNSHLN

 

 

 

11

Nghiên cứu đa hình ADN loài trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Hakoda et. Ninh) bằng kỹ thuật RAPD

TS. Nguyễn Văn Việt

Viện CNSHLN

 

 


Chia sẻ