NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP SỞ NĂM 2015

11 tháng 4, 2017

STT

Tên đề tài/nhiệm vụ

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

Ý kiến nhận xét của Hội đồng KH-ĐT  Viện.

Ghi chú

1

Nghiên cứu tạo giống Xoan ta (Melia azedarach Linn) tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn.

TS. Bùi Văn Thắng

BM.Công nghệ tế bào

 

 

2

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đỗ trọng (Eucommia ulmoides Oliv.)

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

BM. Chọn tạo giống

 

 

3

Xác định mối quan hệ di truyền giữa một số giống Tràm trồng tại Việt Nam bằng chỉ thị ISSR.

ThS.Hồ Hải Ninh

BM.Chọn tạo giống

 

 

4

Xác định loài cho nhóm "Tuyến trùng Giun tròn đã phân lập" bằng ADN đặc trưng.

TS. Lê Thọ Sơn

BM. Công nghệ gen & Di truyền phân tử

 

 

5

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh có khả năng thúc đẩy sinh trưởng cây Lâm nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

BM. Vi sinh – Hóa sinh

 

 

6

Phân lập, tuyển chọn chủng xạ khuẩn nội cộng sinh có khả năng kháng khuẩn từ cây Quế ứng dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật

ThS. Vũ Kim Dung

BM. Công nghệ tế bào

 

 

7

Nghiên cứu nhân giống một số loài cây dược liệu quý (Giảo cổ lam 7 lá  (Gynostemma pubencens, Bình vôi Stephaniae glabrae Miers) bằng kỹ thuật in vitro nhằm phát triển cây thuốc quý tại vườn ươm khu vực Xuân Mai.

TS. Nguyễn Văn Phong

BM. Công nghệ gen & Di truyền phân tử

 

Tự túc kinh phí

8

Đánh giá sinh trưởng một số dòng keo lai và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng tại Thừa Thiên Huế.

TS. Hoàng Vũ Thơ

BM. Chọn tạo giống

 

Tự túc kinh phí

9

Hoàn thiện quy trình nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro.

TS. Nguyễn Văn Việt

BM. Công nghệ tế bào

 

Tự túc kinh phí

10

Phân lập gen arsC liên quan đến khả năng tích lũy Asen  từ hai loài Dương xỉ (Pteris vittata L và Pityrogramma calomelanos L.) tại vùng khai thác khoáng sản, tỉnh Thái Nguyên.

ThS. Phạm Quang Chung

BM. Công nghệ tế bào

 

Tự túc kinh phí


Chia sẻ