NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2014

11 tháng 4, 2017

STT

Tên đề tài/ nhiệm vụ

Người chủ trì

Đơn vị

Ý kiến nhận xét của Hội đồng KH – ĐT cấp Khoa, Viện và Trung tâm

Ghi chú

1

Sưu tập và xây dựng vườn cây đầu dòng cho một số giống cây lâm nghiệp nhập nội năng suất cao phục vụ thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Lâm nghiệp.

Ths. Hồ Hải Ninh

Bộ môn Chọn tạo giống

 

 

2

Nghiên cứu biến dị hình thái và đánh giá đa dạng di  truyền tạo cơ sở cho chọn giống Đinh đũa (Stereospermum colais) theo mục tiêu lấy gỗ.

TS. Hoàng Vũ Thơ

Bộ môn Chọn tạo giống

 

Tự huy động kinh phí

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động nhằm nâng cao hàm lượng và chất lượng tinh dẫu Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia).

Ths. Khuất Thị Hải Ninh

Bộ môn Chọn tạo giống

 

 

4

Nghiên cứu giâm hom Phi lao (Casuarina equisetifolia)

Ths. Nguyễn Quỳnh Trang

Bộ môn Chọn tạo giống

 

 

5

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu bản hiển vi phục vụ giảng dạy và nghiên cứu môn Sinh học trong trường Đại học Lâm nghiệp.

 Cử nhân. Nguyễn Thị Hải Hà

Bộ môn Tài nguyên Thực vật rừng

 

 

6

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học loài Chò chỉ (Parashorea chenensis H. Wang, 1981) làm cơ sở cho công tác bảo tồn tại khu bảo tồn Tây Yên Tử - Bắc Giang.

 Ths. Nguyễn Văn Thanh

Trung tâm tư vấn và chuyển giao KHCN

 

 

7

Nghiên cứu nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro.

TS. Nguyễn Văn Việt

Bộ môn Công nghệ tế bào

 

 

8

Nghiên cứu nhân giống vô tính và xác định đoạn AND mã vạch cho cây Trà hoa vàng Tam Đảo.

TS. Hà Văn Huân

Bộ môn Công nghệ gen

 

Tự huy động kinh phí

9

Nghiên cứu sàng lọc một số chủng nấm Tricoderma có khả năng phân giải cellulose mạnh và sinh chất kháng sinh ức chế nấm gây bệnh thực vật.

Ths. Nguyễn Thị Minh Hằng

Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh

 

 

10

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhân giống in vitro để sản xuất một số loài hoa chất lượng cao phục vụ kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHLN.

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh

 

 

11

Điều tra sự có mặt của loài giun tròn thuộc chủng Caenorhabditis trong khuôn viên và rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp

TS. Lê Thọ Sơn

Bộ môn Công nghệ Gen & Di truyền phân tử.

 

 

12

Phát triển sản xuất một số giống hoa có giá trị thương mại nhằm tận thu sản phẩm nghiên cứu và sử dụng có hiệu quả tại vườn ươm Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Ths. Vũ Thị Huệ

Ks. Nguyễn Xuân Nam

Phòng Tổng hợp

 

 

13

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng xử lý nước thải làng nghề sản xuất các sản phẩm từ tinh bột truyền thống.

Ths. Nguyễn Như Ngọc

Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh

 

 

14

Nghiên cứu tính đa dạng và trồng sưu tập một số cây thuốc nam có giá trị của đồng bào dân tộc Mường tại xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

TS. Vũ Quang Nam

Bộ môn Tài nguyên Thực vật rừng

 

Tự huy động kinh phí

15

Tìm hiểu tác động của Protein PsbS đến đặc điểm sinh lý, sinh trưởng và năng suất cây trồng trong điều kiện ánh sáng bất lợi.

TS. Khương Thị Thu Hương

Bộ môn Công nghệ tế bào

 

 

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu hụt đồng thời khả năng giải tỏa năng lượng kích thích ở dạng nhiệt và sự di chuyển trạng thái trong quang hợp đến khả năng chống chịu với điều kiện ánh sáng bất lợi ở cây trồng.

TS. Khương Thị Thu Hương

Bộ môn Công nghệ tế bào

 

Tự huy động kinh phí

17

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và nhân sinh khối các chủng vi sinh vật có khả năng kháng lại vi nấm gây bệnh khô lá (Sphaeoropsis sapinea) trên cây thông.

Ths. Vũ Kim Dung

Bộ môn Công nghệ tế bào

 

 

18

Nghiên cứu nhân giống Kim tuyến đá vôi (Anoectochilus calcareus Aver.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro.

Ths.Nguyễn Thị Thơ

Bộ môn Tài nguyên Thực vật rừng.

 

 


Chia sẻ