ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP VIỆN, BỘ MÔN NĂM 2013

11 tháng 4, 2017

TT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Người chủ trì

Bộ môn

Ký nộp

1

Đánh giá đa dạng di truyền của loài Hoàng lien ô rô (Mahonia nepalensis DC.).

Viện

Nguyễn Thị Thơ

Tài nguyên Thực vật rừng

 

2

Đề xuất loài cây trồng rừng thay thế Bạch Đàn và Keo ở huyện Thạch Thất – Hà Nội

AViện

Kiều Văn Thịnh

Trung tâm chuyển giao Khoa học & Công nghệ.

 

3

Đánh giá sinh trưởng và chất lượng một số xuất xứ Tràm cajuput  được khảo nghiệm tại Ba Vì – Hà Nội

Viện

Khuất Thị Hải Ninh

Chọn tạo Giống

 

4

Nghiên cứu nhân giống  Tràm trà (Melaleuca alternifolia) bằng kỹ thuật nuôi cấy invitro.

Viện

Vũ Thị Huệ

Phòng Tổng hợp

 

5

Sưu tập và gây trồng một số loài cây dược liệu tại vườn ươm Trường Đại học Lâm nghiệp

Viện

Nguyễn Văn Việt

Công nghệ Tế bào

 

6

Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể  Đinh Đũa (Stereospermumcolais (Dillw.) Mabblerl) làm cơ sở cho chọn tạo giống theo mục tiêu lấy gỗ.

Viện

Hoàng Vũ Thơ

Chọn tạo Giống

 

7

Ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại sinh đến giâm hom Phi Lao

Bộ môn

Nguyễn Quỳnh Trang

Chọn tạo Giống

 

8

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Giác mộc (Cornus gigantae (Hand- Maz.) Tard. ở Việt Nam

Cấp Viện

Nguyễn Thị Hải Hà

Tài nguyên Thực vật rừng

 


Chia sẻ