DANH SÁCH TIẾN SĨ CỦA VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP

24 tháng 10, 2019
Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở Trung tâm Giống và Công nghệ sinh học và Bộ môn Sinh học tách...

DANH SÁCH TIẾN SĨ CỦA VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP

 

Stt

Họ và tên

Năm tốt nghiệp

Nước học tập

1

Hoàng Vũ Thơ

2010

Việt Nam

2

Vũ Quang Nam

2011

Hà Lan -
Trung Quốc

3

Lê Thọ Sơn

2011

Hàn Quốc

4

Nguyễn Văn Việt

2013

Trung Quốc

5

Bùi Văn Thắng

2013

Việt Nam

6

Bùi Thị Mai Hương

2016

CHLB Đức

7

Vũ Kim Dung

2016

Việt Nam

8

Khuất Thị Hải Ninh

2016

Việt Nam

9

Nguyễn Thị Hồng Gấm

2017

Việt Nam

10

Nguyễn Thế Hưởng

2017

Việt Nam

11

Hà Bích Hồng

2018

CHLB Đức

12

Đỗ Quang Trung

2018

Australia

13

Nguyễn Như Ngọc

2018

Việt Nam

14

Nguyễn Thị Minh Hằng

2019

Việt Nam

 


Chia sẻ