BAN GIÁM HIỆU VÀ TRƯỞNG CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG LÀM VIỆC VỚI VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP

31 tháng 5, 2019
Sáng Thứ 6, ngày 31 tháng 5 năm 2019, Ban giám hiệu và Trưởng các phòng ban chức năng của Trường đã làm việc với Viện CNSH Lâm nghiệp. Trong buổi làm việc, sau khi nghe Báo cáo tổng kết của Viện trong...

         Sáng Thứ 6, ngày 31 tháng 5 năm 2019, Ban giám hiệu và Trưởng các phòng ban chức năng của Trường đã làm việc với Viện CNSH Lâm nghiệp. Trong buổi làm việc, sau khi nghe Báo cáo tổng kết của Viện trong năm vừa qua và phương hướng nhiệm vụ của thời gian sắp tới của đồng chí Viện trưởng PGS.TS Bùi Văn Thắng, các thành viên của Viện đã hăng say phát biểu và được các Trưởng phòng văn chức năng cho ý kiến. Thầy Hiệu trưởng GS.TS Trần Văn Chứ đã kết luận hội nghị với một số việc mà Viện cần tập trung như:

- Tập trung nghiên cứu, đưa ra chiến lược phát triển Viện trong thời gian tới (CN. 4.0);

- Viện cần tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm;

- Tiếp tục phát triển dịch vụ theo hướng trọng điểm;

- Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thật cụ thể;

- Cải tiến Chương trình đào tạo ngành Thú y cho phù hợp với yêu cầu của xã hội;

- Nghiên cứu mở ngành học mới như NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO;

- Hướng ưu tiên của Viện nên: Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Dịch vụ.

Buổi hội nghị đã thành công tốt đẹp và Nhà trường sẽ dành những Chuyên đề riêng cho từng nội dung cụ thể trong tương lai gần.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

 


Chia sẻ