Thư ngỏ của Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên

29 tháng 5, 2021
Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát tiên gửi thư đến các đơn vị đào tạo của ngành Lâm nghiệp với mong muốn được tiếp cận với những sinh viên sắp ra trường, yêu ngành Lâm nghiệp và có nguyện vọng được cống hiến cho sự phát triển của Vườn.


Chia sẻ