Thông tin tuyển sinh viên Ph'D và Integrate Master & Ph'D cho học kỳ mùa thu 2018 của giáo sư Mi Chung Suh, Trường Chonnam National Univ. Korea

23 tháng 3, 2018

Thông tin tuyển sinh viên Ph'D và Integrate Master & Ph'D cho học kỳ mùa thu 2018 của giáo sư Mi Chung Suh, Trường Chonnam National Univ. Korea
Giáo sư cần tuyển 1-2 sinh viên Việt Nam để theo học Tiến sĩ hoặc combine Thạc sĩ - Tiến Sĩ. Thông tin chi tiết ở phía dưới.
" với ai đó có thể liên quan đến:
Giáo sư mi chung suh, phòng thí nghiệm sinh lý phân tử, đại học quốc gia chonnam, Nam Triều Tiên, tân binh và tích hợp sư phụ và các ứng cử viên cho mùa thu học kỳ (9/2018)
Thông tin chi tiết là theo dõi:
Số lượng: 1-2 học sinh
Thiếu tá: nhà máy di truyền học, nhà máy sinh học phân tử, nhà máy hóa sinh, nhà máy di truyền
Nghiên cứu khu vực: chức năng characterizations của gien có liên quan trong nhà máy lipid trao đổi chất. (trang chủ phòng thí nghiệm: http://mcsuh.chonnam.ac.kr)
Hỗ trợ tài chính: 1,100,000 ~ 1,800,000 krw / tháng
Yêu cầu cho các ứng viên:
Nghiên cứu và làm việc trong sinh vật học, sinh học phân tử, hóa học, và di truyền học.
Word, power point, và excel.
Ielts 5.5 hoặc toefl tương đương
Giáo sư suh rất dễ thương, chịu trách nhiệm và nhiệt tình.
Nếu bạn muốn áp dụng, xin vui lòng gửi lý lịch (cv) và các tài liệu liên quan khác đến email của tôi: mcsuh@jnu.ac.kr "

 


Chia sẻ