THÔNG BÁO BÁN MỘT SỐ GIỐNG CÂY NUÔI CẤY MÔ CHẤT LƯỢNG CAO

8 tháng 8, 2017
Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp kính gửi báo giống cây nuôi cấy mô giảm giá tới quý khách hàng

MỘT SỐ SẢN PHẨM GIẢM GIÁ

1. Quế Lan Hương: Bình giống gốc, cây đã huấn luyện...

2. Lan Đai Châu: Bình giống gốc, cây đã huấn luyện...

3. Lan Phi Điệp: Bình giống gốc, cây đã huấn luyện...

4. Lan Trầm: Bình giống gốc, cây đã huấn luyện...

5. Đồng Tiền các màu: Bình giống gốc, cây đã huấn luyện...

6. Lan Kim Tuyến: Bình giống gốc, cây đã huấn luyện...

Chi tiết liên hệ: 

KHUẤT THỊ HẢI NINH, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Trường ĐH Lâm nghiệp; Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội;  ĐT: 0914852258, E.mail: khuatthihaininh@gmail.com

 


Chia sẻ