THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017, ĐỢT 1 8 tháng 11, 2016

Thông báo số: 3037/TB-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 02/11/2016 về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 1

Đọc tiếp
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 7 tháng 11, 2016

Sáng 05/11/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS,PGS) năm 2016 cho 703 Nhà giáo. Trong đó, Trường Đại học Lâm nghiệp vinh dự được công nhận 01GS, 05 PGS.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO V/v SINH VIÊN THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM Ý TẾ BẮT BUỘC NĂM HỌC 2016-2017 4 tháng 11, 2016

Căn cứ Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Đọc tiếp
Hiển thị 161 - 164 of 173 kết quả.
của 44